Tag: Hrvoje Vukčić Hrvatinić

Ostaci stare tvrđave Kotor mame posjetioce

U Kotor Varošu postoje ostaci stare tvrđave Kotor ili Kotor-grada i mame posjetioce da obiđu tu lokaciju...